Mevzuat Haberleri

Şirketlerde Yapı Değişikliği Tebliği Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/7) Çakmaklar-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9994) (No: MSG-MS-2012/35) Şeker Kurulunun 2/11/2012 Tarihli ve 264/6 Sayılı Kararı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/6) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük Genel Tebliği Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile
Arşiv >>

Gümrük Genel Tebliği

30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜİŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 99)

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3  (1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Antalya Gümrük Müdürlüğü

2

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

3

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

4

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

5

Hopa Gümrük Müdürlüğü

6

Giresun Gümrük Müdürlüğü

7

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

8

Derince Gümrük Müdürlüğü

9

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

10

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

11

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

12

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

13

Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü

14

Samsun Gümrük Müdürlüğü

15

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

(2) Jet yakıtının;

a) İhrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının, Özel Hükümler Bölümü Pazarlama Projeksiyonu başlığı “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt başlığında Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması,

b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,

kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinin havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılmasıgerekmektedir.

(3) Ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dâhil) ham petrol ve akaryakıt, birinci fıkra kapsamı dışındadır.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4  (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasısırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5  (1) 31/1/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrüİşlemleri) (Seri No:88) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Birikim Online

 
 
 
   

Mevzuat Haberleri

 
 

Sektörel Haberler

 
 

Birikim'den Haberler

 

Birikim

Ana Sayfa Teknoloji Mevzuat
Hizmetlerimiz e-katalog İletişim
 
   
Copyright© 2012 Birikim. Designed by  Zolaks Bilişim
 

Ulaşım

Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sk. Atlas İş Merkezi
A Blok No:1/6 Halkalı - İstanbul
e-katalog