Mevzuat Haberleri

Şirketlerde Yapı Değişikliği Tebliği Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/7) Çakmaklar-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9994) (No: MSG-MS-2012/35) Şeker Kurulunun 2/11/2012 Tarihli ve 264/6 Sayılı Kararı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/6) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük Genel Tebliği Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile
Arşiv >>

Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile

6 Kasım 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28459

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAY TİPİ DÜZ PİMLER-YARIKLI, AĞIR HİZMET TİPİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 8752)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/32)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Meni ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/78-79) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 2337–22 EN ISO 8752 “Pimler - Yay Tipi - Düz - Açık Ağızlı - Ağır Hizmet İçin” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu Standardın yerine TürkStandardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO 8752 “Yay Tipi Düz Pimler - Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi” standardı, imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 8752 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard, anma çapı, d1, 1 mm’den, 50 mm’ye kadar (50 mm dahil), çelik, östenitik veya martensitikpaslanmaz çelikten imal edilmiş yaylı tip, yarıklı, ağır hizmet tipi pimlerinin özelliklerini kapsar.

Not - Pimlerin anma çapları, ISO 13337’ye göre olan hafif hizmet tipi pimlerinden birinin diğerinin içine veya birlikte takılabilecek şekilde seçilmiştir.”

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Birikim Online

 
 
 
   

Mevzuat Haberleri

 
 

Sektörel Haberler

 
 

Birikim'den Haberler

 

Birikim

Ana Sayfa Teknoloji Mevzuat
Hizmetlerimiz e-katalog İletişim
 
   
Copyright© 2012 Birikim. Designed by  Zolaks Bilişim
 

Ulaşım

Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sk. Atlas İş Merkezi
A Blok No:1/6 Halkalı - İstanbul
e-katalog