Mevzuat Haberleri

Şirketlerde Yapı Değişikliği Tebliği Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/7) Çakmaklar-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9994) (No: MSG-MS-2012/35) Şeker Kurulunun 2/11/2012 Tarihli ve 264/6 Sayılı Kararı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/6) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük Genel Tebliği Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile
Arşiv >>

Çakmaklar-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9994) (No: MSG-MS-2012/35)

 

15 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28468

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÇAKMAKLAR-EMNİYET KURALLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 9994) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/35)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2007/33) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS EN ISO 9994 “Çakmaklar-Emniyet Kuralları” standardının A1 tadilinin; 4.2.3 üncü, 4.4.2 nci,  4.5.2 nci, 4.8 inci, 5.2.2.4 üncü, 5.4.2.4 üncü, 5.5.3.1.12 nci, 5.5.3.2.6 ncı, 5.8.3.4 üncü, 5.9.3.5 inci, 5.9.3.7 nci, 5.9.3.9 uncu, 5.11.2.1.7 nci, 5.11.2.2.7 nci, 6.3.1 inci, 6.3.2 nci, 6.4 üncü maddeleri Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiştir. Tadil edilen standard metni imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1)  Tadil edilen standard kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 5 – (1)  Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten onbeş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Birikim Online

 
 
 
   

Mevzuat Haberleri

 
 

Sektörel Haberler

 
 

Birikim'den Haberler

 

Birikim

Ana Sayfa Teknoloji Mevzuat
Hizmetlerimiz e-katalog İletişim
 
   
Copyright© 2012 Birikim. Designed by  Zolaks Bilişim
 

Ulaşım

Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sk. Atlas İş Merkezi
A Blok No:1/6 Halkalı - İstanbul
e-katalog